MIJN DIGITAAL DOSSIER

Wat is de 4MedBox?

 

In essentie is de 4MedBox een persoonlijke digitale kluis waarin allerlei biomedische informatie kan worden opgeslagen. Deze biomedische informatie is van belang tijdens de patiëntreis en wordt voortdurend aangevuld en is dus altijd up to date, niet alleen in Nederland maar over de gehele wereld. Van belang is dat u de eigenaar bent en blijft van al uw eigen medische informatie. U bepaalt wanneer wie welke informatie voor hoe lang mag inzien. 

 

Decision Support

De 4MedBox kent ook een decision support system: op basis van de biomedische informatie kan m.b.v. Artificial Intelligence de diagnose worden ondersteund. De 4MedBox draagt op deze wijze bij aan het verkrijgen van een informed consent.

 

Onderzoek

De eigenaren van een 4MedBox kunnen hun biomedische informatie anoniem beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Interessant hierbij is dat onderzoek ex post (reversed research) mogelijk is: de 4MedBox kent meer dan 600 datapunten en de daarin opgeslagen informatie kan achteraf worden geanalyseerd.

 

Monitoring/signalering

De 4MedBox kan ook dienen als monitorings- en signaleringssysteem: doordat alle relevante biomedische informatie te allen tijde beschikbaar is kan men korte en lange termijn trends analyseren en afwijkingen real time (alarmering) constateren en daar acties aan koppelen.

 

Systeemintegrator

De 4MedBox is tenslotte ook een systeemintegrator: informatie uit allerlei systemen komt samen in de 4MedBox en wordt daar opgeslagen. Het betreft ook informatie van apps, devices en wearables die op deze wijze onderdeel worden van het diagnostische en monitorings- en signaleringssysteem van de 4MedBox.

 

Personal Genetic Locker

Onderdeel van de 4MedBox is de Personal Genetic Locker, die veel interessante mogelijkheden biedt, o.a. op het terrein van personalized medicine

 

Op deze website kunt u zich verder oriënteren op de mogelijkheden die de 4MedBox u te bieden heeft.

Maak jouw eigen website met JouwWeb